سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری (۱۳۹۷/۰۸/۲۶)

پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری

از سال های گذشته وخصوصا از زمان تاسیس شهرداری،  مردم شهر داودآباد خواستار رسیدگی وبهبود وضعیت خیابان ها ومعابر سطح شهر بوده اند دراین راستا و با هدف ارتقاء سطح خدمات رسانی شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان این شهرداری علی الرغم مسائل و مشکلات  مالی شهرداری وکمبود درآمدهای داخلی ووصولی، به لطف خداوندمتعال وهمدلی اعضاء شورای اسلامی شهر وسعی وکوشش تمامی همکاران در مجموعه در حال اجرای پروژه ها وفعالیت های خود بوده است .در حال حاضر آسفالت خیابان شهید رضوی- حفر کانال عرضی -جدولگذاری -زیرسازی وپخش بیس در سطح شهر اهم پروژه های  عمرانی در دست اجرا می باشد .