سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

پیاده رو سازی (۱۳۹۶/۱۱/۰۱)

پیاده رو سازی

عملیات پیاده رو خیابان آیت ا... مقدسی (ره) به متراژ 540متر با کف پوش بتنی رنگی از جلو پاسگاه تا انتهای شهرداری همراه بامناسب سازی جهت نابینایان به همت واحد عمران شهرداری اجرا گردید 

تصویری وجود نداردتصویری وجود نداردتصویری وجود نداردتصویری وجود نداردتصویری وجود ندارد