سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

شهردار

آقای مهندس محمد محمدی
info@davodabad.ir
پروفایل شهردار

درباره شهردار فعلی

سوابق تحصيلي

كارشناس ارشد مدیریت دولتی

كارشناس کشاورزی

سوابق اجرائي

شهردار آستانه

شهردار قورچی باشی

مشاور شهردار ومسئول حراست شهرداری شازند

 مسئول حراست شهرداری آستانه