سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

چمن كاري و اصلاح فضاي سبز بلوار شهيد رجايي

چمن كاري و اصلاح فضاي سبز بلوار شهيد رجايي

به گزارش روابط عمومي شهرداري داودآباد:اصلاح فضاي سبز و چمن كاري انتهاي بلوار شهيد رجايي منتهي به ميدان پرستار به همت واحد فضاي سبز شهرداري داودآباد در حال انجام مي باشد.