سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

هشدار به دامداران بابت مراقبت از ورود سویه جدید تب برفکی

هشدار به دامداران بابت مراقبت از ورود سویه جدید تب برفکی

بیماری تب برفکی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های‌ جمعیت دامی نشخوارکنندگان به‌ویژه گاو و گوساله محسوب می‌شود

 دامداران محترم باید با عنایت  به رخداد و بروز سویه جدیدی از بیماری تب برفکی در کشور  و احتمال ایجاد مرگ و میر در جمعیت دام های حساس به بیماری در منطقه به ویژه شهر داودآباد که دور از ذهن نخواهد بود ، جهت کنترل و پیشگیری از انتشار آلودگی  در کنار اقدامات بهداشتی و پیشگیری ضمن جلوگیری از رها سازی هرگونه لاشه دام های تلف شده نسبت به دفن بهداشتی لاشه ها اقدام نمایند.

روابط عمومی شهرداری داودآباد

عملیات بهسازی و بهبود پیاده راه های معابر شهر در راستای طرح استقبال از بهار

عملیات بهسازی و بهبود پیاده راه های معابر شهر در راستای طرح استقبال از بهار

عملیات بهسازی و بهبود پیاده راه های معابر شهر در راستای طرح استقبال از بهار

به گزارش روابط عمومی  شهرداری داودآباد: عملیات بهسازی پیاده راه های معابر سطح شهر  در راستای طرح استقبال از بهار روند اجرایی خود را دنبال می کند.

مسئول روابط عمومی شهرداری عنوان کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت و توجه به مسائل عمرانی سطح شهر، مدیریت شهری با هدف ساماندهی معابر  سطح شهر و همچنین زیباسازی فضاهای شهری و مناسب ‌سازی پیاده‌راه ها عملیات بهسازی در حال اجرا است.

اجرای عملیات خاک ریزی و زیرسازی در معابر شهر داودآباد جهت آماده سازی بستر خیابان

اجرای عملیات خاک ریزی و زیرسازی در معابر شهر داودآباد جهت آماده سازی بستر خیابان

اجرای عملیات خاک ریزی و زیرسازی در معابر شهر داودآباد جهت آماده سازی بستر خیابان

شور، شوق و حضور مردم داودآباد در آیین های جشن هفته احسان و نیکوکاری

شور، شوق و حضور مردم داودآباد در آیین های جشن هفته احسان و نیکوکاری

مسئول روابط عمومی شهرداری داودآباد، شور، شوق و حضور مردم داودآباد در آیین های جشن هفته احسان و نیکوکاری را قابل تقدیر دانست.

نکویی افزود: مردم نوعدوست این شهر همه ساله در آستانه سال نو و همچنین هفته احسان و نیکوکاری نمایش باشکوهی از نوعدوستی و توجه به نیازمندان را به نمایش می گذارند.

کاشت 1300 نهال به یاد شهیدان اقدامی انقلابی از سوی شهرداری است

کاشت 1300 نهال به یاد شهیدان اقدامی انقلابی از سوی شهرداری است


کاشت 1300 نهال در سطح شهر به یاد شهیدان اقدامی انقلابی از سوی شهرداری داودآباد است.

 نکویی  مسئول روابط عمومی شهرداری اظهار داشتند:  ضمن اینکه حمایت وحفاظت از محیط زیست ،  وظیفه ای همگانی است.با عنایت به برنامه ریزی به عمل آمده در مجموعه مدیریت شهری و در آستانه بهار 1395کاشت درختان در هفته درختکاری در سطح شهر داودآباد  صورت می گیردو با اشاره به اینکه کاشت1300 نهال به یاد شهیدان انقلاب و دفاع مقدس یک حرکت انقلابی است، افزودند: جدای از اهداف زیست محیطی رویکرد فرهنگی این اقدام بسیار اهمیت دارد.