سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

معابر شهربه طور مستمر ضدعفونی میشوند

معابر شهربه طور مستمر  ضدعفونی میشوند

به گزارش روابط عمومی شهرداری داودآباد از زمان شیوع بیماری  کرونا واحد خدمات شهری شهرداری ضد عفونی وگندزدایی  اماکن عمومی شهر شامل نانوایی ها ،بانک وپمپ بنزین و... را در برنامه کاری خود قرارداده ودرحد توان شهرداری نسبت به انجام این مهم اقدام نموده است .

اولین جلسه مبارزه با انتشار بیماری کرونا برگزار شد

اولین جلسه مبارزه با انتشار بیماری کرونا برگزار شد

✅اولین جلسه کمیته ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا درمحل شهرداری داودآباد با هدف جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا در شهر داودآباد ،روستای ده نمک و روستاهای اطراف برگزار شد.

❇️معاون فرماندار شهرستان اراک با توجه به شیوع بیماری کرونا در شهرداودآباد وده نمک اظهار داشت : ❌وقت برای پیشگیری گذشته ومردم باید  با رعایت نکات ایمنی ودرخانه ماندن ومسئولین با فراهم کردن شرایط، جلوی پیشرفت بیماری را گرفته تا از شیوع بیشتر  بیماری که ممکن است احتمالا پیش آید گرفته شود وزودترجمع شود.

❇️مصوبات جلسه  ❇️
 
1⃣دهیاری وبسیج روستای ده نمک بدون استثناء دستکش وماسک ومواد ضد عفونی را تا 2روز آینده وبدون محدودیت بین مردم توزیع نمایند .
2⃣ دست فروشان شهرداودآبادوده نمک تااطلاع ثانوی حق فعالیت ندارند واقدامات لازم جهت جلوگیری از فعالیت آنها انجام شود .
3⃣ نصب تابلوی هشدار  ورعایت موارد با همکاری مرکز بهداشت در ده نمک انجام شود وروستای ده نمک  روزانه گندزدایی وضدعفونی شود .شهرداودآباد نیز در حدتوان نسبت به ضدعفونی  سطح شهر اقدام شود .

4⃣ جواز دفن بدون هماهنگی مرکز بهداشت ، صادر نگردد .
5⃣مراسم ترحیم به هیچ عنوان برگزار نشود ودرمواقع دفن  با هماهنگی  رابط مرکز بهداشت  ورعایت موارد بهداشتی  صورت گیرد ومردم دراین زمینه توسط افراد ذی نفوذ توجیه شوند  .
6⃣ به صلاحدید شورا و شهرداری ودهیاری وباهماهنگی کلانتری هرگونه راههای  خاکی  غیر از راه های اصلی بسته شود  ومنع تردد ایجاد شود.
7⃣حداقل ها رعایت شود ادارات ،پست بانک، بانک ، عابر بانک ها   و... نسبت به انجام مواردابلاغی مصوبات  قرارگاه پدافند زیستی اقدام نمایند .
8⃣از طرق مختلف باتوجه به بحران پیش آمده  مردم ومسءولین نسبت به اطلاع رسانی  ورعایت موارد پیشگیری وکنترل بیماری وکاهش آن اقدام نمایند .
9⃣کلیه مراکز عمومی ونانوایی ها  بعداز  تذکرواعلام ضوابط در صورت عدم رعایت  موارد و نکات بهداشتی  بااعلام به مراکز ذیربط نسبت به تعطیلی واحد به مدت 3 ماه اقدام شود .

 
 

ادامه روند درختکاری ها

ادامه روند درختکاری ها

يكي از رويكردهاي اصلي مديريت شهري در سال جاري رفع كمبودهاي فضاي سبز در شهرو تقويت درختان در شهر است.استفاه از گونه هاي مقاوم با اقليم داودآباد  در طرح درختكاري در دستور كار بوده و در اين زمينه از گونه هاي کاج سوزنی استفاده شده است.درصد گيرايي و رشد اين درختان به مراتب بيشتر است و بسياري از آسيب هاي محيطي و اقليمي روي اين درختان وجود نخواهد داشت.

درحال حاضر تاکنون نزدیک به 900اصله درخت در سطح شهر درخیابان های ورودی شهر ، خیابان شهید رجایی وخیابان شهید رضوی توسط پرسنل خدماتی شهرداری کاشته شده است .

اولین نشست کاری در سال 1399

اولین نشست کاری در سال 1399

دکتر یاوری در اولین روز کاری در سال 1399 درنشستی با کارکنان شهرداری به مناسبت فرارسیدن سال جدید ، ضمن تبریک سال نو ، آرزوی سالی پراز خیر وبرکت رابرای همه همکاران وخانواده ایشان نموده وضمن ابلاغ کار هریک از واحدها بیان داشتند تمام پرسنل شهرداری دوستانه، تمام هم وغم خود رادر حوزه کاری مربوط اعم از شهرسازی وعمران ، اداری ومالی وروابط عمومی به کاربندند ودرخصوص برنامه ریزی وبازسازی در ساختمان شهرداری وشورای اسلامی شهرهم پیشنهاداتی رامطرح وخواستار رسیدگی شدند از طرفی درامور شهری وتوسعه شهرنیز ، سرفصل های جدیدی  از قبیل : اصلاح فضاهای شهری وجلب مشارکت های مردمی درامور عمرانی وآسفالت معابرمطرح ومورد بحث  قرار گرفت.
درادامه هریک از پرسنل به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

اصلاح وبازسازی میادین وبلوارها

اصلاح وبازسازی میادین وبلوارها

عملیات اصلاح وبازسازی بلوارهاومیادین سطح شهر در دستور کار قرار گرفت . د رگام اول تسطیح بلوار خیابان 15خرداد ومیدان بلوار شهدا در خیابان شهیدرجایی درجهت اجرای پروژه زیباسازی درمراحل بعد توسط واحد عمران شهرداری صورت پذیرفت.