سال1401سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»گرامی باد .

مرمت و بهسازی معابر سطح شهر

مرمت و بهسازی معابر سطح شهر

در راستای ارج نهادن به رفاه وبهبود عبور ومرور همشهریان و افزایش زیبایی معابر  اقدام به بهسازي معابر سطح شهر با اولويت معابر منتهي به اماكن عمومي مساجد،مدارس سطح شهر در دست اقدام قرار گرفت.