سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

داودآباد در گذر شتابناک تاریخ (۱۳۹۷/۰۶/۲۵)

داودآباد در گذر شتابناک تاریخ عنوان مقاله ای است به نگارش دکتر عبدالمجید یوسفی نکو وخانم هاجر داودآبادی پیرامون  گویش های  ولهجه های خاص وشیرین  مردم شهرداودآبادکه با تحقیق وبررسی از بزرگان  از قدیم الایام تاکنون جمع آوری گردیده است . (جهت دانلود فایل مربوطه به بخش مستندات مراجعه شود.)

استاد عبدالمجید یوسفی نکو(اصالتا داودآبادی )دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی می باشد وخانم ها جرداودآبادی پزوهشگر فرهنگ عامه ونقاش می باشد .تازه ترین اثر دکتر یوسفی کتاب «اینجا کسی است پنهان مانند قند در نی »به تازگی رونمایی شده است.