سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

اسناد واگذاری خدمات شهری (۱۳۹۶/۱۲/۲۳)

◀️آگهی مناقصه
 
◀️شهرداری داودآباد درنظر دارد  به استناد بند 3جلسه شماره 29 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری امور خدمات شهری وفضای سبز به صورت حجمی از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید .
◀️لذا کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند اسناد مناقصه( فایل pdf)رادریافت و تا پایان وقت اداری مورخ25 /12 / 1396 به امور قراردادهای شهرداری تحویل نمایند