سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری (۱۳۹۶/۱۲/۰۹)