سال حمایت از کالای ایرانی گرامی باد.

یوم اللّه ۱۳ آبان گرامی باد

یوم اللّه ۱۳ آبان گرامی باد

سیزده آبان روز بسیار مهمى است؛ به یک معنا روز دانش ‏آموز است، به یک معنا روز دانشجوست، به یک معنا روز استوارى ملت ایران در مقابل ترفند استکبار است.
سیزده آبان در واقع روز جوانان است؛ جوانان دانش‏ آموز و دانشجو

یوم اللّه ۱۳ آبان گرامی باد